Isaac newton philosophiae naturalis principia mathematica volume 1 - найти boreyk.ru
Каталог самых низких цен на товары (на главную страницу)  

isaac newton philosophiae naturalis principia mathematica volume 1 купить по лучшей цене

Excerpt from Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, Vol. 3: Pars ITri parte fueramus polliciti. Cnr tertium New toni Librum in duas avidamus partes datem que fidem non liberemus, in causà funt preda fa de fluxu refiuxu maris opera que anno 1740. Celeberriméì Parifienfi Academià pran xnio fuere condeéorata. Tot tam eximia in hifi cc operibus continentur quae non ad Huxum te fluxumque maris duntaxat, fed etiam ad genera les attra&ionis leges univerfamque Afironomiam referuntur ut Clarifl'. Vir D. L. Calandrinus cui us confilia impensè venergmur, nos optime fac turos judicaverig fi przedi€ta opufcu1a iis adjun geremus pr0pofitionibus quas de fluxu reflu xu maris habet Newtonus; quod quidem com modà fieri non poterat, nifi tertium libmm in duas partes divideremus. Quamvis eam religio sè fervemus legem, fiué quà homefius fcriptor ne mq.efl°e potefi, ut fcilicet nihil infigne ex ali quo Autore in ufum nofirurn convertamus quin ei quod fuum efi dùm locus occurrit tribga mr fpecialem nihilominùs grati animi figmfi cationem profiteri volumus Clariffunis omnicllue aulaude nofirà major1bus Viris DD. Cafiini De Mairan, De Maupertuis quorum praeclaris in ventis plurimùm debent hace nofira Commenta r1a. Sed tanta funt 1n univerfum bocce nofirmn opus prxlaudati Clarifl'. D. I.. Calendrin beneficia ut huic doqifiimo Viro pares meri tis gratias referto non poffimus.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgott...
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Лучший Случаный продукт:

Что искали на сайте

Похожие товары